Irodalmi Nobel-díj

Az irodalmi Nobel-díjasok nevének és születési helyének listája áll rendelkezésre 1901-től 2006-ig az iro.txt és a fold.txt UTF-8 kódolású, tabulátorokkal tagolt állományban.

 1. Készítsen új adatbázist nobeldij néven! A mellékelt adattáblákat importálja az adatbázisba iro és fold néven! A txt típusú datállományok tabulátorokkal tagoltak, és az első soruk tartalmazza a mezőneveket.
 2. Beolvasás után ellenőrizze, illetve állítsa be a megfelelő adattípusokat és kulcsokat! A fold táblába ne, de az iro táblába vegyen fel új azonosító mezőt!

  Táblák:

  iro (azonosito, ev, szemely, szulhely)
  azonositoAz író egyedi azonosítója (számláló), ez a kulcs
  evA Nobel-díj elnyerésének éve (szám)
  szemelyAz író neve (szöveg), minden író neve csak egyszer szerepel a táblában
  szulhelyAz író születési országának azonosítója (szám)
   
  fold (azon, orszag, kontinens)
  azonAz ország azonosítója (szám), ez a kulcs
  orszagAz ország neve (szöveg)
  kontinensAz ország kontinensének neve (szöveg)

  Készítse el a következő feladatok megoldását! A zárójelben lévő néven mentse el azokat!

 3. Lekérdezéssel listázza ki évszám szerint növekvően az 1960 és 1970 között irodalmi Nobel-díjat nyert írók nevét! A vizsgált időszakba a határok is beletartoznak. (A)
 4. Sorolja fel lekérdezéssel Franciaország Nobel-díjas íróit! (B)
 5. Adja meg azokat az éveket (mindegyiket egyszer), amikor többen, azaz megosztva kapták a díjat! Az évszámokat és az adott évben díjazottak számát jelenítse meg, más mező ne jelenjen meg a lekérdezésben! (C)
 6. Lekérdezéssel határozza meg kontinensenként a díjazottak számát csökkenő sorrendben! (D)
 7. Készítsen lekérdezést, amely meghatározza azokat a díjazottakat, akik Pablo Neruda költővel azonos kontinensen születtek! Az eredményben a költő neve is szerepelhet. (E)
 8. Adjon választ lekérdezéssel arra a kérdésre, hogy mely országok írói kaptak több Nobeldíjat Dániánál! A válaszban az országok neve és a díjak száma szerepeljen! (F)
 9. Készítsen lekérdezés alapján jelentést az írókról és a Nobel-díj elnyerésének évéről kontinensenként, azon belül országonként is csoportszinteket alkotva! (G)
 10. Adja meg azon Nóbel-díjasokat, akik nem európai országból származnak! A listában az írók nevei és a származási helyük szerepeljen! (H)