Szótár

Emma és baráti társasága érdekes kísérletbe fogtak: elektronikus angol-magyar szótárat készítenek. Fordítói munkájuk során a szótárprogramba bejegyzik (magyar jelentésükkel együtt) azokat az angol szavakat, amelyek a szótárprogramban még nem szerepelnek. Ugyanezt teszik akkor is, ha egy – a szótárukban már szereplő – szónak egy másik jelentésével találkoznak. A folyamatosan bővülő szótár szavait rendszeresen ellenőrzik, és minősítik is a többiek bejegyzéseit. Feljegyzik, hogy egy szó jelentését hányan tartják helyesnek, illetve helytelennek. Önnek az így létrejött – a szótárprogram hátterét adó – adatbázis adataival kell dolgoznia.

 1. Készítsen új adatbázist szotar néven! A mellékelt adattáblát, a szolista.txt állományt, importálja az adatbázisba a fájlnévvel azonos néven (szolista)! Az állomány UTF-8 kódolású, tabulátorral tagolt, az első sor a mezőneveket tartalmazza. A létrehozás során állítsa be a megfelelő típusokat! A szolista táblához adjon hozzá azon néven egyedi azonosítót!

  Tábla:

  szolista (azon, magyar, angol, felvetel, helyes, helytelen)
  azona szópár azonosítója (számláló), ez a kulcs
  magyara szópár magyar eleme, a magyar jelentés (szöveg)
  angola szópár angol eleme, az angol jelentés (szöveg)
  felvetela szópár adatbázisba kerülésének dátuma (dátum)
  helyesa szópárt helyesnek minősítők száma (szám)
  helytelena szópárt helytelennek minősítők száma (szám)

  A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket a zárójelben olvasható néven mentse! Ügyeljen arra, hogy a megoldásban pontosan a kívánt mezők és kifejezések szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg!

 2. Készítsen lekérdezést, amely megjeleníti azokat az angol szavakat, amelyek valamelyik magyar jelentését legalább 150 fő helyesnek ítélte, vagy kevesebb, mint 5 fő találta hibásnak! (2jo)
 3. Készítsen lekérdezést, amely felsorolja azokat az angol szavakat, amelyeknek magyar megfelelőjét pontosan az angol írásmóddal egyezően írják! (3egyezo)
 4. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy átlagosan hányan minősítették az "a" kezdőbetűs angol szavakat! (4atlagos)
 5. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy legelőször mikor került a "warp" angol szó az adatbázisba! (5warp)
 6. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy az adatbázis angol szavai közül melyeknek van legalább 3 magyar jelentése! (6min3)
 7. Készítse el lekérdezéssel a helyes nevű táblát, amelybe azon angol-magyar szópárok kerüljenek, amelyeket legalább 100-zal többen minősítettek helyesnek, mint helytelennek! (7helyes)
 8. Készítsen jelentést, amelyben az angol-magyar szópárokat a felvétel napja szerint csoportosítva, az egyes csoportokon belül pedig az angol jelentés ábécé rendjében tünteti fel! (8naponta)