Népesség

A következő feladatban a népmozgalmi adatokkal kell dolgoznia. A népmozgalmi adatok kifejezés alatt a férfiak és nők, valamint az élveszületések és a halálozások számát értjük. A tábla 1950-től 2004-ig tartalmazza a magyarországi népesség számának változásával kapcsolatos adatokat.

Ezeket az adatokat a megadott időszakra a tabulátorral tagolt nepesseg.txt állomány tartalmazza.

Töltse be a táblázatkezelőjébe az adatokat, munkáját nepvaltozas néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában mentse!

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

Feladatok

 1. Szúrjon be egy oszlopot az „Élveszületés” oszlopa elé! Az oszlop első cellájába írja be a "Népesség összesen" szöveget, és a további cellákba számítsa ki a népesség számát!
 2. A "Halálozás" oszlop után (G oszlop) írja be a "Természetes gyarapodás, fogyás" szöveget! A G2:G56 cellákba számítsa ki az élveszületés és a halálozás számának különbségét!
 3. A H1-es cellába írja be az "Élveszületés ezer lakosra", a I1-es cellába pedig a "Halálozás ezer lakosra" szöveget! Határozza meg a H2:H56-os cellákba az élveszületések számát ezer lakosra viszonyítva! Hasonlóan a I2:I56-os cellákba számítsa ki a halálozások számát ezer lakosra viszonyítva! Mindegyik számításnál a kapott értékeket kerekítse két tizedesjegyre függvény segítségével!
 4. A K2:K56 cellákba számítsa ki a férfiak arányát a teljes lakosságra nézve! Az L2:L56 cellákba pedig határozza meg a nők arányát a teljes lakosságra nézve! A kiszámított értékeket százalékos formátumban két tizedesjeggyel jelenítse meg!
 5. Készítse el az alábbi segédtáblázatot a B59:G64 területen! A mintán látható szövegeket írja be a B59, B60, B61, B63, B64-es cellákba, és soronként egyesítse a B-től az F oszlopig a cellákat! A szövegeket igazítsa balra!
 6. Adja meg függvény segítségével a G59-es cellába, hogy hány évben fogyott a népesség az éves adatok alapján! (A népesség akkor fogy, ha a halálozások száma nagyobb az élveszületésekénél.)
 7. Határozza meg függvény segítségével, hogy melyik évben volt legnagyobb a természetes fogyás! A kapott évszámot a G60-as cellába írja ki!
 8. Számítsa ki a G61-es cellába, hogy mekkora volt a legkisebb eltérés a vizsgált évek során a nők és férfiak száma között!
 9. A G64-es cellába függvény segítségével adja meg, hogy a G63-as cellába beírt évben mennyi volt az élveszületések száma! Ha a G63-as cellába beírt szám nem 1950 és 2004 közötti, akkor a G64-es cellába a "Nincs adat" szöveget jelenítse meg!
 10. Formázza a táblázatot a minta alapján! A táblázat szegélyezése során az első sor aljára állítson dupla vonalat; a G és H oszlop közé pedig vastag függőleges vonalat! A számokra állítson be ezres tagolást! A számított mezők legyenek dőltek és zöld színűek!
 11. Készítsen oszlopdiagramot, mely az utolsó tíz év élveszületéseinek és a halálozásainak számát szemlélteti! A diagramnak ne legyen háttérszíne. A halálozás értékeit feketével, a születésekét piros színnel jelenítse meg! A diagram felirata: "Halálozások és születések 1995-2004" legyen! A diagramhoz tartozzon jelmagyarázat!