Vetélkedő

Szomszéd város Fő Gimnáziumában informatikai vetélkedőt szerveztek, amelyen összesen hat feladatot kellett megoldani. A résztvevők minden feladatot egyszerre kaptak meg, a megoldást tetszőleges sorrendben készíthették el a rendelkezésre álló kevesebb, mint 1 óra alatt. A versenyzők az elkészült megoldást azonnal beadták. Ha a zsűri helyesnek találta azokat, feljegyezte a beadás időpontját. A verseny végén azok a cellák maradtak üresen, amelyekre az adott csapat nem tudott helyes megoldást adni.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

Feladatok

 1. Nyissa meg táblázatkezelő program segítségével a fo.txt tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású adatfájlt úgy, hogy az első érték az A1-es cellába kerüljön! Mentse a táblázatot vetelkedo néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában!
 2. Szúrjon be egy sort az adatok fölé, majd töltse ki a minta alapján!
 3. A Befejezési idő oszlopában határozza meg, hogy az egyes csapatok mikor adták be az utolsó megoldásukat!
 4. A Megoldásszám sorban számítsa ki, hogy az egyes feladatokat hány csapat oldotta meg sikeresen!
 5. A feladatokat a zsűri nehézségüknek megfelelő pontszámmal látta el, ami a Szétosztható sorban olvasható. Ezeket a pontokat az adott feladatot sikeresen megoldók között egyenlően osztják szét. Tehát ha a 100 pontot érő 4. feladatot 5 csapat oldotta meg, akkor a 4. feladatban elérhető pontszám 20 lesz. Az Elérhető sorban az előbbi leírás alapján számítsa ki a feladatok egészre kerekített, egy csapatra jutó pontszámait!
 6. A Pontszám oszlopban az Elérhető sorának felhasználásával számítsa ki, hogy az egyes csapatok hány pontot szereztek!
 7. A versenyen nem csupán a végső pontszám szerinti legjobb csapatot díjazzák, hanem az egyes feladatok legelső helyes megoldóit is. A Legelső megoldás sorban feladatonként adja meg, mikor született a legelső helyes megoldás! A Különdíjas sorban hibamentesen másolható képlet segítségével határozza meg, hogy melyik csapaté a leggyorsabb megoldásért járó különdíj!
 8. Az adatok rendezésével állítsa elő a végső sorrendet! A legmagasabb pontszámot elérő csapat kerüljön a legelső sorba! Azonos pontszám esetén az kerüljön előrébb, amelyik csapat hamarabb adta be az utolsó helyes megoldást!
 9. Az időadatokat tartalmazó cellákat állítsa be a mintán látható formátumnak megfelelően!
 10. Az adatokat tartalmazó területek külső szegélyét állítsa dupla vonalasra, a belső szegélyeket pedig vékonyra! Minden oszlop legyen azonos szélességű, az elsőt kivéve!
 11. A számításokat tartalmazó cellákat formázza dőltre! A táblázat többi formai jellemzőjét állítsa be a mintának megfelelően!
 12. Készítsen a mintának megfelelő diagramot! A diagram szélessége egyezzen meg a felette található táblázatrész szélességével!

Minta a Vetélkedő feladathoz: