Combino

Budapest legnagyobb forgalmú villamosvonalán, a Nagykörúton 4-es, 6-os jelzéssel ellátva Combinókat közlekedtet a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. A villamosszerelvények terhelését és kihasználtságát utasszámlálással vizsgálják. Ennek segítségével felmérik, hogy a villamos vonalán a megállókban a jármű nyolc ajtaján hányan szálltak fel, illetve le. Az adatok a szamlalas.txt fájlban (tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású szövegállomány) találhatók.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

Feladatok

 1. Nyissa meg táblázatkezelő program segítségével a szamlalas.txt fájlt úgy, hogy az első beolvasott adat az A1-es cellába kerüljön! A táblát mentse a táblázatkezelő saját formátumában combino néven!
 2. A Combinóknak nyolc ajtaja van egy oldalon. A B2:I2 tartományban hozza létre a mintának megfelelő számozást, és ezt másolja le a B26:I26 cellákba is!
 3. A J2 és J26 cellákba írja, hogy "Összesen", és a J3:J20, illetve a J27:J44 tartományban adja meg, hogy hányan szálltak összesen fel, valamint le!
 4. A villamoson 353 férőhely található, melyből 64 ülőhely. Ezt felhasználva készítse el az L1:O2 tartományban található fejlécet a minta szerint! Ez alá másolja át a megállóneveket!
 5. Az utasszámlálás eredményeiből végezzünk elemzést az alábbiak alapján:
  1. Számolja ki az M3:M19 cellákban, hogy az egyes megállókból indulva a villamoson hány utas tartózkodik!
  2. Írassa ki az N3:N19 tartományban, hogy az ülőhelyek számát figyelembe véve legalább hány utas kénytelen állni! Ha mindenkinek jut ülőhely, akkor 0 jelenjen meg!
  3. Határozza meg az O3:O19 cellákban, hogy a megállók között hány százalékos a jármű kihasználtsága, figyelembe véve az M1 cellában lévő férőhelyek számát! Az eredmények egytizedes formátummal jelenjenek meg!
 6. Az L22:L25 cellákba írja a "Legnagyobb utasszám", "Átlagos utasszám", "Nagy kihasználtságú" és "Legtöbb felszálló" szövegeket a minta alapján!
 7. A feliratok melletti cellák értékét határozza meg az alábbiak figyelembevételével:
  1. Adja meg az M22 cellában, hogy a villamos útja során mekkora volt a legnagyobb utasszám!
  2. Határozza meg az M23 cellában két tizedesjegyre formázva, hogy a villamos teljes útján mennyi volt az átlagos utasszám!
  3. Számolja meg az M24 cellában, hogy hány megálló után voltak többen a villamoson az átlagnál!
  4. Az M25 cellában határozza meg, hogy a teljes út során mennyi volt a legtöbb felszálló, és az N25 cellában pedig azt, hogy ez melyik megállóban volt!
 8. A számított értékeket tartalmazó cellákban alkalmazzon kék betűszínt!
 9. Az első sort, valamint az A2, az A26 és az L2 cellákat formázza a mintának megfelelően! A betűméret 20 pontos legyen! Az oszlopok szélességét állítsa úgy, hogy minden adat látszódjon! Az N2 cellában a szöveget két sorba rendezze!
 10. Készítsen oszlopdiagramot a munkalapra, mely megmutatja, hogy az egyes megállóknál hány százalékos volt a villamos kihasználtsága!
  1. A diagramon ne legyen jelmagyarázat!
  2. A cím "A 6-os villamos kihasználtsága".
  3. Minden megálló neve látszódjon a vízszintes tengelyen!

Minta: